Avrupa Birliği 2023 yılı Ortak Gümrük Tarifesi (08.09, 10.06, 25.30, 26.19, 28.05, 28.46, 29.17, 44.21, 76.01, 84.62, 84.85, 85.04, 85.05 tarife pozisyonlarında yeni açılımlar yapılmıştır)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:282:FULL&from=EN


Sıra No 4216   Sıra No 4218   Sıra No 4219   Sıra No 4220   Sıra No 4221