DHTD 2023-01 Basımı ve dağıtımı yapılan belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73773257-825.01-00081541624

Konu   :Basılı Belge Ücretleri

 

 

GENELGE

(2023/1)

 

 

İlgi:     a) 09.05.2012 tarihli ve 2012/4 sayılı,

b) 20.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı,

c) 23.07.2019 tarihli ve 2019/5 sayılı Genelgeler.

İlgide kayıtlı Genelgeler konusu basımı ve dağıtımı yapılan bedelli ve bedelsiz belgeler ile bedelli belgelerin ücretleri ekte yer aldığı şekliyle güncellenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

Ek:

1- Basımı ve Dağıtımı Yapılacak Belgeler Listesi (1 sayfa)

2- Listeye Eklenen ve Listeden Çıkartılan Belgeler (1 sayfa)

 

 

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Belge Kodu:

GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ

Satış Tutarları

1

Özet Beyan Formu

6.00 TL

2

INF 2 (Hariçte İşleme Üçgen Trafik)

6.00 TL

3

INF 9 Bilgi Formu (Dahilde İşleme)

6.00 TL

6

Serbest Bölgelerden Avrupa Birliğine Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

6.00 TL

8

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

6.00 TL

9

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

6.00 TL

11

4’lü Gümrük Beyannamesi

8.00 TL

12

4’lü Devam Formu

8.00 TL

13

INF 1 Bilgi Formu

8.00 TL

14

INF 5 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme/Üçgen Trafik)

8.00 TL

15

INF 6 Bilgi Formu (Geçici İthalat)

8.00 TL

16

INF 7 Bilgi Formu ( Dahilde İşleme)

8.00 TL

17

INF 8 Bilgi Formu (Gümrük Antrepoları/Serbest Bölgeler Elleçme Faaliyetleri)

8.00 TL

18

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya İlişkin Geçici İhr. Bey.ve Taah.

8.00 TL

19

8’li Gümrük Beyannamesi

10.00 TL

20

8’li Devam Formu

10.00 TL

21

INF 4 Bilgi Formu

10.00 TL

25

İkinci Tahlil Raporu Formu

20.00 TL

27

Sözlü Beyan Formu

Bedelsiz

28

INF 3 Bilgi Formu (Geri Gelen Eşya)

Bedelsiz

31

Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

6.00 TL

32

Emniyet Güvenlik Belgesi

Bedelsiz

33

Emniyet Güvenlik Belgesi Kalem Listesi

Bedelsiz

35

Numune Etiketi

Bedelsiz

42

Bedelsiz İthalat Müracaat İzin Formu

Bedelsiz

46

Gümrük Müşavirleri Sertifikası

Bedelsiz

47

Yetki Belgesi

Bedelsiz

48

Gümrük Müşaviri İzin Belgesi

Bedelsiz

49

Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

Bedelsiz

50

Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı Bedelsiz

 

51

Basılı Evrak Teslim ve Tesellüm Belgesi

Bedelsiz

52

Kabotaj Beyannamesi

Bedelsiz

53

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Bedelsiz

57

INF 4 Bilgi Formu İçin Başvuru Formu

Bedelsiz

58

İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirimi

Bedelsiz

59

Tarama Formu

Bedelsiz

60

TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Ortak Transit için)

Bedelsiz

60/A

TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası (Uluslararası Transit için)

Bedelsiz

61

TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Ortak Transit için)

Bedelsiz

61/A

TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası (Uluslararası Transit için)

Bedelsiz

62

(İ.Y.G.) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Verilmiş Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü)

10.00 TL

63

(İ.G.) İzinli Gönderici Yetkisine Sahip Yetkilendirilmiş Yükümlüler (Güvenlik Mührü)

10.00 TL

100

e-KTF

6.00 TL

110

e-İhracat Beyannamesi

10.00 TL

140

e-İthalat Beyannamesi

15.00 TL

170

e-Antrepo Beyannamesi

10.00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge Kodu:

LİSTEYE EKLENEN VE LİSTEDEN ÇIKARTILAN GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ

DURUMU

10

Gümrük Statü Belgesi

ÇIKARILDI

34

Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı

ÇIKARILDI

38

Kapsamlı Teminat Sertifikası

ÇIKARILDI

39

Teminattan Vazgeçme Sertifikası

ÇIKARILDI

44

2015/10 sayılı Genelge eki Form A

ÇIKARILDI

45

2015/10 sayılı Genelge eki Form B

ÇIKARILDI

56

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu

ÇIKARILDI

170

e-Antrepo Beyannamesi

EKLENDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sıra No 4407   Sıra No 4409   Sıra No 4410   Sıra No 4411   Sıra No 4412